Recensionsvillkor

Villkor för omdömen och recensioner:

Den här Tjänsten låter dig ladda upp och skicka in en recensionstext, hädanefter refererat till som ditt “Användarinnehåll”. Allt Användarinnehåll som du gör tillgängligt på Tjänsten kommer tillhöra dig. Vi hävdar inget ägarskap av ditt Användarinnehåll, utan det tillhör dig.

Du ger oss en världsomfattande, icke-exklusiv, avgiftsfri nyttjanderätt (med rätt att vidare licensera) att lagra, överföra, visa, anpassa, reproducera, modifiera, översätta och distribuera ditt Användarinnehåll (i sin helhet eller i delar) oavsett medieformat eller mediekanal (nu kända eller hädanefter utvecklade). Du förstår att vi inte kommer ersätta dig för någon användning av din recension, samt att de kommer bli tillgängliga för allmänheten för deras användning utan att du får någon tillskrivning eller kompensation.

Du är ensamt ansvarig för ditt Användarinnehåll och alla konsekvenser som följer av att du har laddat upp ditt Användarinnehåll till den här Tjänsten. Varje gång du laddar upp Användarinnehåll så garanterar du att:

  •    Du är skapare och ägare av ditt Användarinnehåll eller att du har alla nödvändiga rättigheter från andra personer eller företag att använda (samt tillåta vidare användning av) det Användarinnehåll du laddar upp till Tjänsten; och

    •    Ditt Användarinnehåll kränker eller missbrukar inte (vid uppladdning eller hädanefter) några tredjepartsrättigheter, inklusive upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter, integritetsrättigheter, ideell upphovsrätt eller namn- och bildlagen (1978:800). Ditt Användarinnehåll förtalar, smädar eller ärekränker ingen. Ditt Användarinnehåll är ditt eget originalarbete och du har tillstånd av alla eventuella tredjeparter med rättigheter i ditt Användarinnehåll att ladda upp eller publicera ditt Användarinnehåll till Tjänsten.

Vi bevakar allt Användarinnehåll som laddas upp till Tjänsten. Vi kan när som helst ta bort eller redigera allt Användarinnehåll på Tjänsten (utan att notifiera dig) oavsett anledning, inklusive om vi anser att ditt Användarinnehåll bryter mot något av dessa Villkor eller om det på något sätt stötande.

Macforum är Sveriges ledande Apple-återförsäljare med butiker, auktoriserad service, utbildningar och företagslösningar.

Bli först med nyheterna:

FacebookInstagramYoutubeLinkedin
Visa
Mastercard
American Express
Klarna
Postnord
Bring

© 2024 Macforum AB, Alla rättigheter förbehålls