Servicevillkor 

Macforum är Apples ledande partner i västra Sverige. Vi levererar utveckling och service till företag och privatpersoner som använder eller har möjlighet att använda Apples plattform. Vår ambitionsnivå är att ständigt leva upp till kvalitetskraven för att få vara Apple Premium Service Provider. Vi garanterar att våra servicecenter lever upp till den standard och de kvalitetskrav Apple ställer för en auktoriserad Apple-servicepartner. På alla orter där Macforum är verksamma görs kontinuerligt kvalitetsarbete och certifieringar för att alltid vara det bästa servicealternativet på den ort vi verkar. Macforum är sedan 1992 en stark och stabil partner till Apple med fokus på kundnöjdhet och service.

1. Viljeinriktning

Dessa villkor bygger på ömsesidigt förtroende mellan parterna och ett givande samarbete mellan Kunden och Servicepartnern Macforum.

2. Tillämpning

Dessa allmänna villkor och rutiner tillämpas på gamla och nya Apple produkter som används av kunden och/eller kundens slutkunder/användare. Vid tillämpning av garanti innefattas all hårdvara från Apple av ett års begränsad garanti för brister i material och tillverkning. Dessa garantivillkor medföljer vid köp och för mer info om garanti hänvisas till Apples garantivillkor. Efterföljande två år efter att produktgarantin utgått tillämpar Macforum AB konsumentköplagen vid köp av privatkund, och vid företagsköp hänvisas företagskund till Macforums köpvillkor. Garanti och reklamation innefattar alla produkter köpta direkt från Apple, från någon av Macforum AB:s butiker eller vår webbplats; www.macforum.se. All service utanför garanti och/eller reklamation debiteras enligt gällande prislista.

3. Pris och betalning

a. Företagskunder debiteras kostnad för undersökningsavgift samt efter utförd service och/eller när ärendet är avslutat och redo för upphämtning.

b. Privatkunder debiteras kostnad för undersökningsavgift vid inlämning av service och resterande kostnad efter utförd service och/ellernär ärendet är avslutat och redo för upphämtning.

c. Kostnadsförslag är giltiga i 14 dagar med reservation för valutaförändringar och förändringar som är utanför Servicepartnerns kontroll.

d. Ej uthämtat ärende faktureras efter 30 dagar.

e. Apples garanti gäller endast hårdvara. Yttre åverkan täcks ej av garanti och kan ev. förbruka garantin enligt Apples begränsade garantivillkor. Mjukvarufel och fel som ej omfattas av garanti debiteras enligt gällande prislista. Undersökningsavgift debiteras för alla ärenden även om fel ej kan påvisas eller återskapas.

4. Serviceförfarande och rutin

a. Kund ska vid inlämning uppge den information och genomföra de förberedelser som krävs för att vi ska kunna genomföra en reparation;
- Kontaktuppgifter; namn, adress, telefonummer och mailadress.
- Beskrivning av fel, hur ofta ett fel förekommer och när felet visar sig.
- "Hitta" måste vara avstängt.
- Kund ska signera sina inlämningsvillkor.
- Fodral, skärmskydd, simkort samt övriga tillbehör som ej underlättar vid felsökning ska ej lämnas in.
- Undersökningsavgift debiteras.

b. I de fall där garanti ej kan tillämpas återkommer våra servicecenter med ett kostnadsförslag till kund för åtgärd av problemet. Kostnadsförslaget är bindande och skall godkännas av kund med tidsfrist på 14 dagar innan åtgärd kan vidtas och reparation kan påbörjas. Ej besvarat kostnadsförslag efter 14 dagar anses nekat och ärendet avslutas.

c. Efter avslutad åtgärd meddelas kund att ärendet är klart och redo för upphämtning.

d. Ej uthämtat ärende förvaras högst 3 månader hos Macforum, varefter ansvaret för förvaring av enheten övergår till användaren.

5. Servicepartnerns åtagande

a. Reparationsrutin:

- Rådgivare skriver in ärendet i serviceportalen, utför yttre kontroll av skick, eventuell snabbdiagnos och kontrollerar status på eventuell garanti.
- Apple-certifierad tekniker utför felsökning, testar mjuk- och hårdvara och verifierar eventuella fel.
- Servicepartnern kontaktar angiven kontaktperson via mail och/eller SMS.
- Reparation/Ärende avslutas, servicepartnern kontaktar angiven kontaktperson via mail och/eller SMS att ärendet finns för upphämtning.

b. Servicepartnern garanterar att alla delar som används i en reparation är originalreservdelar som levereras direkt från Apple. Reservdelar och ersättningsenheter har en servicegaranti på 90 dagar från dagen då ärendet avslutas.

c. Vid reparationsåtgärd med ”Ersättningsenhet” övertar ersättningsenheten tidigare enhets eventuell kvarvarande garanti och reklamationsmöjlighet. Ersättningsenheter har en servicegaranti på 90 dagar från dagen då ärendet avslutas.

d. Alla våra servicetekniker som hanterar inlämnade enheter utbildas kontinuerligt av Apple, innehar aktuell certifiering av Apple och följer standardiserade rutiner och högt ställda krav gällande felsökning, hantering och utförande av service.

e. Trasiga, utbytta enheter, reservdelar och komponenter raderas från data, skrotas och returneras till Apple för återvinning.

f. Macforum ansvarar ej för användares data och/eller tredjepartsprogram på inlämnad utrustning, på begäran kan vi erbjuda backup om möjligt och debitering sker enligt gällande prislista. Mjukvara som ej ingår i Mac OS kan behöva ominstalleras av användaren.

g. Macforum AB ansvarar inte för skador eller fel som uppstått eller orsakats av icke auktoriserade modifikationer. 

6. Hantering av personuppgifter

Macforum sparar de kunduppgifter som Apple kräver samt kontaktuppgifter för detta serviceuppdrag. Uppgifterna delas med Apple. Vi hanterar personuppgifter enligt våra köpvillkor

Macforum är Sveriges ledande Apple-återförsäljare med butiker, auktoriserad service, utbildningar och företagslösningar.

Bli först med nyheterna:

FacebookInstagramYoutubeLinkedin
Visa
Mastercard
American Express
Klarna
Postnord
Bring

© 2023 Macforum AB, Alla rättigheter förbehålls