Servicevillkor 

Macforum är Apples ledande partner i västra Sverige. Vi levererar utveckling och service till företag och privatpersoner som använder eller har möjlighet att använda Apples plattform. Vår ambitionsnivå är att ständigt leva upp till kvalitetskraven för att få vara Apple Premium Service Provider. Vi garanterar att våra servicecenter lever upp till den standard och de kvalitetskrav Apple ställer för en auktoriserad Apple-servicepartner. På alla orter där Macforum är verksamma görs kontinuerligt kvalitetsarbete och certifieringar för att alltid vara det bästa servicealternativet på den ort vi verkar. Macforum är sedan 1992 en stark och stabil partner till Apple med fokus på kundnöjdhet och service.

1. Viljeinriktning

Dessa villkor bygger på ömsesidigt förtroende mellan parterna och ett givande samarbete mellan Kunden och Servicepartnern Macforum.

2. Tillämpning

Dessa allmänna villkor och rutiner tillämpas på gamla och nya Apple produkter som används av kunden och kundens slutkunder/användare. Vid tillämpning av garanti innefattas alla Apples hårdvaruprodukter av ett års begränsad garanti för brister i material och tillverkning. Dessa garantivillkor medföljer vid köp och mer info om garanti hänvisas till Apples garantivillkor. Efterföljande två år efter att produktgarantin utgått tillämpar Macforum AB konsumentköplagen vid köp av privatkund och vid företagsköp hänvisas kund till Macforums köpvillkor. Garanti och reklamation innefattar alla produkter köpta av Apple direkt, från någon av Macforum ABs butiker eller från macforum.se. All service utanför garanti och/eller reklamation debiteras enligt gällande prislista.

3. Pris och betalning

a. Fakturakunder debiteras när service är klar inkluderad Hanteringsavgift/Undersökningsavgift, samt kostnader för service.

b. Vid betalning med kort debiteras Hanteringsavgift/Undersökningsavgift vid inlämning av service och resterande belopp vid upphämtning av reparation.

c. Pris som kommuniceras via kostnadsförslag är giltiga i 14 dagar med reservation för valutaförändringar och förändringar som är utanför Servicepartnerns kontroll.

d. Ej uthämtat ärende faktureras efter 30 dagar.

e. Apples garanti gäller endast hårdvara. Yttre åverkan täcks ej av garanti och kan ev. förbruka garantin enligt Apples begränsade garantivillkor. Mjukvarufel och fel som ej omfattas av garanti debiteras enligt gällande prislista. Undersökningsavgift debiteras all undersökning även om fel ej är funna.

4. Serviceförfarande och rutin

a. Kund ska vid inlämnande uppge den information och genomföra de förberedelser som krävs för att kunna genomföra en reparation;
- Kontaktuppgifter: Namn, mail, telefonummer och adress.
- Beskrivning av fel, hur ofta ett fel förekommer och när fel visar sig.
- Hitta min iPhone ska vara avstängt.
- Kund signerar inlämningsvillkor.
- Fodral, skärmskydd, simkort samt övriga tillbehör som ej underlättar vid felsökning lämnas ej in.
- Hanteringskostnad debiteras.

b. I det fall där garanti ej kan hävdas kommer vårt servicecenter att återkomma med kostnadsförslag till kund för åtgärd av problemet. Kostnadsförslaget är bindande och skall godkännas av kund med tidsfrist på 14 dagar innan åtgärd vidtas och reparation kan fortgå. Ej besvarat kostnadsförslag anses nekat efter 14 dagar och ärendet avslutas.

c. Efter avslutad reparation meddelas kund att ärendet är klart och redo för upphämtning.

d. Ej uthämtat ärende förvaras högst 3 månader hos Macforum, varefter ansvaret för förvaring av enheten övergår till användaren.

5. Servicepartnerns åtagande

a. Reparationsrutin:

- Inskrivning av ärende i serviceportalen, kontroll av skick och garantistatus.
- Av Apple certifierad tekniker: felsökning, verifiering av fel, test av mjuk- och hårdvara.
- Servicepartnern kontaktar via mail angiven kontaktperson.
- Reparation/Ärende avslutas, kontakt med kontaktperson tas och meddelas att ärendet finns för upphämtning.

b. Servicepartnern garanterar att alla delar som används i en reparation är Apple original och att de levereras direkt från Apple. Reservdelar och ersättningsenheter har servicegaranti på 90 dagar från dagen ärendet avslutas.

c. Vid reparationsåtgärd ”Ersättningsenhet” övertar ersättningsenheten tidigare enhets ev. garantier, reklamationsmöjligheter och operatörsprofil. Ersättningsenheten har en servicegaranti på 90 dagar från avslutat ärende.

d. Tekniker som hanterar användares enhet är certifierad och följer Apples uppsatta rutiner gällande felsökning och hantering av reparation.

e. Trasiga, utbytta enheter och komponenter raderas från data och returneras till Apple för återvinning.

f. Macforum ansvarar ej för användares data och/eller tredjeparts program på inlämnad utrustning, på begäran tas en backup om möjligt och debiteras enligt gällande prislista. Mjukvara som ej ingår i Mac OS kan behövas installeras om av användaren.

g. Macforum AB ansvarar inte för skador eller fel som uppstått eller orsakas av icke auktoriserade modifikationer. 

6. Hantering av personuppgifter

Macforum sparar de kunduppgifter som Apple kräver samt kontaktuppgifter för detta serviceuppdrag. Uppgifterna delas med Apple. Vi hanterar personuppgifter enligt våra köpvillkor

Macforum är Sveriges ledande Apple-återförsäljare med butiker, auktoriserad service, utbildningar och företagslösningar.

Bli först med nyheterna:

FacebookInstagramYoutubeLinkedin
Visa
Mastercard
American Express
Klarna
Postnord
Bring

© 2023 Macforum AB, Alla rättigheter förbehålls